Søk barnehageplass

Alle  som skal søke om barnehageplass må gjøre dette  via kommunens egne sider. For å søke barnehageplass i Lindtjønn FUS barnehage må du altså søke via samordnet opptak i din kommune. Du finner informasjon om hvordan du søker barnehageplass i Lindtjønn FUS barnehage ved å klikke deg inn på kommunens nettsider. Det er felles søknadsskjema og søknadsfrist for alle barnehager i Kristiansand kommune.

Her er direkte link til kommunens barnehagesider:

 https://www.kristiansand.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehager/barnehage/

Utenom hovedopptaket kan vi, dersom vi har ledige plasser, tilby barnehageplasser fortløpende. Barnehageplassene vil bli tildelt barn på ventelisten i henhold til Lindtjønn FUS barnehages egne vedtekter.

Dersom dere har spørsmål angående opptaket eller venteliste i barnehagen, ta kontakt med daglig leder.